XV Gminny Konkurs Piosenki Religijnej „Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń”

Zapraszamy na XV edycje Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej „Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń”, który odbędzie się 20.04.2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Nosówce.

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Boguchwała.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły wokalne, chóry szkolne.
 • Szkoła kierująca zgłoszenie może zaproponować maksymalnie trzech uczestników lub dwóch wykonawców solowych i grupę wokalną, zespół, chór.
 • Wykonawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

• klasy I-III
• klasy IV-VIII
• grupy wokalne

 • Kryteria oceny.
  a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
  b) umiejętności wokalne,
  c) wartości wychowawcze,
  d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
  e) przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów.
 • Konkurs odbędzie się 20.04.2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Nosówce.
 • Zgłoszenia należy przesyłać 10.04.2023r. na adres: sp.nosowka@boguchwala.pl
  W tytule wiadomości należy wpisać KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ. W załączniku należy umieścić uzupełnioną kartę zgłoszenia uczestnika.
  Kolejność prezentacji zostanie udostępniona droga mailową wszystkim zgłoszonym na 3 dni przed planowaną datą konkursu.

Related Images:

Skip to content