Gminny konkurs plastyczny „Spacerem po mojej okolicy”

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Nosówce i Gminna Biblioteka Publiczna  w Boguchwale, filia w Nosówce ogłaszają konkurs plastyczny, który polega na przygotowaniu pracy plastycznej prezentującej ciekawe  miejsca w najbliższej okolicy  (zabytki, dawne przykłady  architektury mieszkalnej i sakralnej, pomniki przyrody, urokliwe miejsca). Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Boguchwała w trzech kategoriach wiekowych:

– kategoria I – klasy I-III

– kategoria II – klasy IV- VI

– kategoria III – klasy VII-VIII

Każdy z uczestników może przygotować jedną pracę, wykonaną samodzielnie.  Praca powinna mieć format A3, wykonana techniką malarską ( farby, pastele, kredki, tusze  i in.) na papierze lub płótnie/dykcie. Praca powinna być podpisana na odwrocie : imię i nazwisko uczestnika, klasa,  imię i nazwisko opiekuna, nazwa szkoły oraz podanie nazwy miejsca zaprezentowanego  w pracy, np. ,,Stara chata w Niechobrzu”.

Prace  należy złożyć w SP w Nosówce do dnia 17.03.2023 wraz z listą uczestników (maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej).

Related Images:

Skip to content