„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Termin zbiórki: od 13.02.2023r. do 06.03.2023r. Miejsce zbiórki: parking przy szkole.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. „Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

Uprzejmie informujemy, iż akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” może trwać w naszej szkole najpóźniej do dnia 06.03.2023 r.

Rodzaje elektrośmieci jakie można przynosić.

Rodzaje-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego-podlegajacego-zbiorce.docx-1-3

Related Images:

Skip to content