Cyberprzestępczość

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się nowe zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzestępczość. Cyberprzestępczość to wszelka działalność przestępcza odbywająca się w Internecie. Użytkownicy Internetu coraz częściej narażeni są na różnorodne ataki. Mogą one polegać na wyłudzaniu pieniędzy i danych, instalowaniu wirusów, oprogramowaniu typu spyware, a nawet na cybernękaniu.
Przed cyberprzestępczością może uchronić nas przede wszystkim świadomość o czyhających zagrożeniach i wiedza, jak się przed nimi bronić. Z tym właśnie zagadnieniem zapoznał naszych uczniów pan gen. Józef Gdański – były komendant wojewódzki policji na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach, który jest pracownikiem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie i uczy przedmiotów związanych m.in. z ochroną osób i mienia, z systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, z bezpieczeństwem społeczności lokalnych oraz organami bezpieczeństwa w Polsce.
Wykład był niezwykle interesujący i poruszał ciekawe dla młodzieży zagadnienia. Wyznacznikiem dużego zainteresowania tematyką była „lawina” pytań, jaką uczniowie naszej szkoły „zalali” prelegenta.
Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia!

Related Images:

Skip to content