Nagroda w Regionalnym Konkursie Informatycznym

2. Scratchowanie w Bibliotece”

            Już po raz drugi laureatką tego Konkursu została uczennica klasy VI  Julia Kawa.

Organizatorem zmagań była Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

            Celem Konkursu było :

-rozwijanie kultury czytelniczej oraz umiejętności medialnych dzieci i młodzieży,

– popularyzacja programowania w języku Scratch,

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyku samodzielnego doskonalenia się w zakresie kodowania w języku Scratch,

– inspirowanie kreatywności uczniów wobec problemów informatycznych oraz stymulowanie logicznego i algorytmicznego myślenia i działania,

– zachęcenie uczniów do czytania książek i własnej interpretacji ich treści,

– promocja usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w lokalnej społeczności.

   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było samodzielne przygotowanie interaktywnej aplikacji w języku programowania Scratch.

   Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach tematycznych: „Spacerkiem po Bibliotece” (medialny przewodnik po Rezydencji Literackiej Boguchwały, prezentujący zbiory, bibliotekarzy, działalność literacką i edukacyjną) i „Moja Bajka” (medialna interpretacja dowolnego utworu literackiego – bajki lub wiersza).

    Julia przygotowała prace w obu kategoriach, ale nagrodę otrzymała za interpretację utworu pt. „ Mały Książę”. Jej opiekunem merytorycznym była Pani Danuta Palimąka.

    Podsumowanie Konkursu odbyło się  9 maja 2017 r. w Rezydencji Literackiej w Boguchwale.

 

Serdecznie gratulujemy Julii sukcesu.

 

 

 

 

Related Images:

Skip to content