Kółko matematyczne

„JEŚLI W MATEMATYCE NIE BYŁOBY PIĘKNA TO, ZROZUMIAŁE,
ŻE NIE BYŁOBY I SAMEJ MATEMATYKI. JAKAŻ BOWIEM SIŁA
PRZYCIĄGNĘŁABY DO TEJ NIEŁATWEJ NAUKI NAJWIĘKSZYCH
GENIUSZY RODZAJU LUDZKIEGO? „.

M. A. Czajkowski

Zajęcia koła matematycznego dla uczniów klas V odbywają się w czwartki. Podczas tych spotkań uczniowie poszerzają zakres swojej wiedzy o dodatkowe zagadnienia matematyczne.

W szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas VIII. Podczas których młodzież ma możliwość powtórzenia materiału do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła prowadzi także zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VIII. W trakcie spotkań uczniowie utrwalają materiał realizowany na lekcjach. Mają możliwość przygotowania się do kartkówek i sprawdzianów, szczegółowego omówienia błędów zrobionych w swoich pracach pisemnych. Otrzymują wsparcie umożliwiające uzyskanie ocen pozytywnych w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Related Images:

Skip to content