Zajęcia wspomagające dla uczniów

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych i niepublicznych będą mogli jeszcze w tym roku szkolnym organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

Projekt zakłada, że w zajęciach wspomagających będą mogli uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII. W naszej szkole zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu.

Related Images:

Skip to content