Zajęcia sportowe

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży –szkół podstawowych,  bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia 1 raz w tygodniu, w każdy piątek od 12.35-13.15.

 

 

 

Related Images:

Skip to content