IX. Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

Szkoła Podstawowa w Nosówce zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy do udziału w IX. Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej

  Cele konkursu:

  • szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwój zainteresowania piosenką o tematyce religijnej dzieci i młodzieży
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
  • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
  • promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
  • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
  • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.

 

Prosimy wszystkich Uczestników IX Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej w Nosówce o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i złożenia go w dniu konkursu w tutejszej szkole.

Regulamin konkursu

Oświadczenie opiekuna

 

PATRONAT MEDIALNY – Katolickie Radio VIA
PATRONAT HONOROWY  – NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Rzeszowie

Related Images:

Skip to content