„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

Rusza rekrutacja do projektu!

W związku z realizacją Projektu „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” rusza rekrutacja uczniów na zajęcia projektowe.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u co najmniej 939 uczniów z 1042 uczniów z 11 szkół realizujących kształcenie ogólne z gminy Boguchwała poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół i stanowią próbę ich rozwiązania. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce

         Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów z klas IV – VIII

         Kółko matematyczne dla uczniów kl. VII – VIII

         Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas IV – VIII

         Z przyrodą za pan brat! dla uczniów kl. IV

         Z chemią za pan brat! dla uczniów kl. VII – VIII

         Kółko fizyczne dla uczniów kl. VII – VIII

         Kółko biologiczne dla uczniów kl. VI – VIII

         Kółko geograficzne dla uczniów kl. V – VIII

         Zajęcia z robotyki dla klas IV – VIII

         Kółko informatyczne dla klas I – VIII

         Zajęcia logopedyczne dla klas I – VIII

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla uczniow

 

Related Images:

Skip to content