Wybraliśmy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

W dniu 26 września odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Wybory te stanowią istotny element demokratycznego życia szkolnego, dając uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły możliwość wyboru swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy oraz wpływać na działania szkoły.

Przygotowania do wyborów trwały przez kilka tygodni. W skład Komisji Wyborczej  powołano przedstawicieli klas IV- VIII. Radę SU wybierali poprze głosowanie uczniowie klas I – VIII. Ogłoszenia i plakaty promujące wybory zostały rozwieszone w całej szkole. Kandydaci mieli możliwość zgłoszenia swoich kandydatur i przedstawienia programów wyborczych.

W dniu głosowania lokal wyborczy został przygotowany, a uczniowie mieli możliwość oddania swojego głosu. Głosowanie odbywało się tajnie, zgodnie z zasadami demokracji. Komisja Wyborcza, wraz opiekunami p. M. Mindziakiem i p. K. Rozborską – Worek, czuwała nad prawidłowym przebiegiem kampanii i samych wyborów.

Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki wyborów. Wybrano nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego :

przewodniczącym został Kacper Dubiel – Kot z kl. VII

wiceprzewodniczącym Maciej Kocur z kl. VI

sekretarzem Jakub Zacios z kl. VIII

Nowo wybrani przedstawiciele będą reprezentować interesy uczniów przez kolejny rok szkolny i współpracować z władzami szkolnymi w realizacji celów i projektów związanych z życiem szkolnym. Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy sukcesów nowo wybranym członkom SU.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego są ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, które daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym i wpływania na jego kształt. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wyborach i życzymy owocnej pracy nowo wybranym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego.

Tekst opracował Kacper Dubiel- Kot, kl. VII

Related Images:

Skip to content