Wojewódzkim Konkursie „10 lat Polski w Unii Europejskiej -€“ jak zmienia się moje Podkarpacie?”

sp_nr_1_rzeszow

Zapraszamy uczniów naszej szkoły (klasy IV – VI) do udziału w  Wojewódzkim Konkursie  „10 lat Polski w Unii Europejskiej – jak zmienia się moje Podkarpacie?”

Konkurs polega na przygotowaniu pracy, która w ciekawy sposób, widziany oczami uczniów, zobrazuje zmiany,  jakie zaszły w wyglądzie: swojej miejscowości , w szkole, bliższym i/lub dalszym środowisku – czyli jak zmieniło się Podkarpacie w czasie ostatnich 10 lat, gdy Polska  jest członkiem UE.

Pracę przedstawiającą osiągnięcia/zmiany na terenie Podkarpacia należy przygotować  w postaci jednej z dwóch form – do wyboru:

  • Filmik – trwający maksymalnie do 3 minut.
  • Foto-album lub prezentacja multimedialna.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymają laureaci.

Prace konkursowe nagrane na płycie CD można przesyłać do 31 maja 2014 r. do SP-1 w Rzeszowie. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej. Uroczysty FINAŁ konkursu połączony z prezentacjami prac laureatów odbędzie się w dniu 6.06.2014 r. – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej – w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  1. Karta zgłoszeń
  2. Regulamin konkursu

Related Images:

Skip to content