Walentynkowy wiersz o miłości

Szkolny Konkurs Poetycki

„Walentynkowy wiersz o miłości”

  1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielnie napisany wiersz o miłości lub przyjaźni.
  2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce, a koordynatorami panie Małgorzata Król i Agnieszka Bijoś.
  3. Do udziału zapraszamy uczniów klas I – VIII SP w Nosówce.
  4. Konkursowy „Walentynkowy wiersz o miłości” należy opisać następująco: imię i nazwisko, klasa. Pracę należy dostarczyć do koordynatorów Konkursu do dnia 5 lutego 2020 r.
  5. Wiersze należy składać w formie papierowej (praca napisana odręcznie lub w formie wydruku komputerowego). Uwaga – estetyka będzie brana pod uwagę.

Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 2 utwory.

  1. Wiersz powinien liczyć min. 8 wersów, może być napisany w dowolnej formie.
  2. Wiersz nie może być wcześniej publikowany
  3. Organizatorzy nie zwracają tekstu i jednocześnie zastrzegają sobie prawo jego opublikowania wybranego na gazetce szkolnej, stronie internetowej szkoły lub szkolnym facebook’u.
  4. Prace, w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV-VIII, oceniać będzie jury powołane przez organizatorki.
  5. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas zabawy karnawałowej w dniu 13.02.2020 r.

Zapraszamy do udziału w Konkursie

 

Related Images:

Skip to content