VI Gminny Konkurs Piosenki religijnej w Nosówce

VI. Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

Dnia 28 maja w SP w Nosówce odbył się VI. Gminny Konkurs Piosenki Religijnej.

Głównymi celami konkursu było: szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowania piosenką o tematyce religijnej, wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów, umożliwienie prezentacji  umiejętności wokalnych, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i  młodzieży oraz ich opiekunów, promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie.

Jury w składzie: Piotr Kocur – absolwent szkoły muzycznej drugiego stopnia w Rzeszowie, ks. Tomasz Czeluśniak – katecheta, wikary przy parafii w Zabierzowie,  Małgorzata Król – nauczyciel j. polskiego i historii w SP w Nosówce,  oceniało:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
e) przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów.

Konkursowe zmagania oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI.

 

 

 

W kategorii uczniów młodszych zwycięzcami zostali:

  • Angelika Pisarek, SP nr 2 w Niechobrzu – I miejsce
  • Sylwia Bastrzyk, SP w Mogielnicy – II miejsce
  • Zuzanna Ziomek, SP w Woli Zgłobieńskiej – III miejsce

Wśród uczniów klas IV – VI laury zdobyli:

  • Magdalena Worosz, SP w Woli Zgłobieńskiej – I miejsce
  • Natalia Pisarek, SP nr 2 w Niechobrzu i Natalia Siorek, SP w Mogielnicy – II miejsce
  • Paulina Kalandyk, SP w Kielanówce; Gabriela Drag, SP w Nosówce; Kinga Wnęk, SP w Lutoryżu; Justyna Rutka, SP w Zarzeczu – III miejsce.

Konkursowi towarzyszyły ogromne emocje, ale także duch modlitwy, zaduma i refleksja.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, zapraszamy za rok.

Małgorzata Król

Related Images:

Skip to content