UWAGA KONKURS!

Samorząd Uczniowski ogłasza
konkurs dla uczniów klas 0 – VI i nauczycieli
pod hasłem „Zatrzymać lato”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przynieść ciekawe zdjęcie,

zatrzymaną w kadrze” wakacyjną przygodę.

Jeśli nie macie zdjęcia, można wykonać rysunek dowolną techniką.

Format zdjęcia i rysunku – maksymalnie A-4.

Ocenie podlegać będą:

– oryginalność i estetyka zdjęcia, rysunku

– ciekawie i poprawnie pod względem językowym sformułowany komentarz

Prace konkursowe należy składać

do 30 września 2013 r. u p. Małgorzaty Król

Komisja w składzie:

p. Beata Czarnik, p. Agnieszka Bijoś, p. Małgorzata Król, przewodniczący SU,

dokonają oceny prac.

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU

PRZEWIDZIANE SĄ CENNE NAGRODY !

Related Images:

Skip to content