Udział naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ALFIK”

     22 listopada 2017 roku uczniowie klas IV -VII wzięli udział Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „ALFIK”. Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty
matematyczne.

     Zadania konkursowe wymagają oprócz wiedzy szkolnej, sprytu, wyobraźni i logicznego
kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 7) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.
     Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród
i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.
     Uczeń klasy czwartej Kacper Kuźniar otrzymał dyplom wyróżnienie za zajęcie 2. miejsca w województwie podkarpackim, a Zuzanna Ziobro, uczennica klasy VI za 13. miejsce w województwie.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Related Images:

Skip to content