Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

W dniach 11-13.09.2015 r. w Wierzchosławicach – rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera RP – odbył się półfinał i finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego na temat jego życia i działalności politycznej.

Po wstępnych eliminacjach szkolnych, które odbyły się w kwietniu 2015 r., do finału zakwalifikowały się uczennice: Julia Kopycińska i Natalia Lelek – obie z klasy szóstej SP w Nosówce.

Organizatorem i koordynatorem Konkursu był Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. W Komitecie Honorowym Konkursu zasiadał m.in. minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, który był obecny na gali finałowej.

Głównym celem Konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa oraz zacieśnienie współpracy ze szkołami noszącymi imię tego znanego patrioty i męża stanu.

Do Konkursu zgłosiło się kilkanaście szkół z całej Polski, noszących zaszczytne imię Wincentego Witosa. W sumie ok. 40 uczestników.

Wszyscy, podzieleni na dwa poziomy: szkoły podstawowe oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne przystąpili do rozwiązywania niełatwego testu.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się po pięciu uczniów z każdego poziomu. Finaliści musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami, zadawanymi przez Komisję Konkursową, w której zasiadał m.in. prawnuk Witosa – Marek Steindel.

Natalia Lelek ostatecznie zdobyła trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych. W nagrodę otrzymała okolicznościowy dyplom oraz tablet.

Uczennice do Konkursu przygotowali nauczyciele: Witold Gancarz oraz Małgorzata Król.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w niedzielę podczas Dożynek Reymontowskich, zorganizowanych z okazji 90. rocznicy pobytu Władysława Reymonta w Wierzchosławicach oraz 70. rocznicy śmierci W. Witosa

Uczniowie wraz z opiekunami zostali gościnnie i serdecznie przyjęci w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, zwiedzili dom rodzinny Witosa oraz miejsce Jego pochówku, a także uczestniczyli w uroczystej Mszy św. i barwnym korowodzie dożynkowym.

Składamy szczególne podziękowania Państwu Magdalenie i Januszowi Lelek, za przewiezienie uczestników Konkursu do Wierzchosławic i z powrotem.

Małgorzata Król

Related Images:

Skip to content