Nauczyciele i Rodzice

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce >> regulamin

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Ponadpodstawowej w Nosówce z dnia 25 marca 2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >> zarządzenie

 

Related Images:

Skip to content