Sprawozdanie ze Spotkania Dzieci z Policjantem

W dniu 20.10.20213 w szkole, odbyło się ciekawe i pouczające spotkanie dzieci z lokalnym policjantem. Głównym celem tego wydarzenia było omówienie zasad zachowania na drodze, przestrzegania regulaminu na placu zabaw, cyberbezpieczeństwa oraz używania telefonów komórkowych w nagłych przypadkach w szkole.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego przywitania przez policjanta z uczniami naszej szkoły. Dzieci miały okazję zadawać pytania oraz dzielić się swoimi przemyśleniami na temat bezpieczeństwa. Pan Marcin przede wszystkim zwrócił uwagę na zasady zachowania na drodze. Podkreślił, jak ważne jest korzystanie z chodników, przejść dla pieszych oraz przestrzeganie sygnalizacji świetlnej. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niewłaściwego zachowania na drodze. Następnie omówiono zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw. Policjant zaznaczył, że ważne jest przestrzeganie regulaminu placu zabaw, aby uniknąć wypadków. Dzieci dowiedziały się, jakie zachowania mogą być niebezpieczne, takie jak bieganie na zjeżdżalniach czy stawianie na huśtawkach.

Kolejnym istotnym tematem było cyberbezpieczeństwo. Policjant podkreślił, że w dzisiejszych czasach korzystanie z internetu wiąże się z pewnymi ryzykami. Dzieci dowiedziały się, jakie informacje można udostępniać w sieci, a jakie lepiej zachować dla siebie. Omówiono także, jak rozpoznawać podejrzane sytuacje online i jak reagować na nie. Na zakończenie spotkania, omówiono kwestię używania telefonów komórkowych w nagłych przypadkach w szkole. Podkreślono, że telefony komórkowe mogą być przydatne w sytuacjach awaryjnych, ale nie powinny być używane nieodpowiednio w trakcie lekcji. Spotkanie zakończyło się serdecznymi podziękowaniami za cenną wiedzę i wskazówki udzielone przez Pana Marcina Konickiego.

Dzieci wychodziły z spotkania z większą świadomością zasad bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw, w sieci i w szkole. To wydarzenie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Related Images:

Skip to content