Sprawdzian szóstoklasisty 2012

thumbnail-php-ffiles-pl-dsc03640-1334054327-jpgwidth1000

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów rozpoczął się 3 kwietnia o godz. 9:00 i trwał godzinę.

Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony o 30 minut. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji.

Szóstoklasiści musieli zmierzyć się z tekstem źródłowym dotyczącym historii kinematografii. Na podstawie materiału należało napisać, jak powstały filmy, kiedy dołączono do nich dźwięk, a kiedy pojawił się kolorowy obraz.
Dodatkowo natrafili na wiersz „Burza nocna” Leopolda Staffa oraz opowiadanie, w którym mieli poruszyć temat niespodzianki dla jednego z domowników. Z matematyki czekała m.in. geometria, oraz ułamki, a z przyrody  – położenie państw nad Bałtykiem.

Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, dlatego do sprawdzianu mieli obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie klas szóstych. Oficjalne wyniki sprawdzianu uczniowie  poznają do 22 czerwca 2012 r.

no images were found

Related Images:

Skip to content