ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU pt. „SPACEREM PO MOJEJ OKOLICY”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „SPACEREM PO MOJEJ OKOLICY” został rozstrzygnięty!

   Otrzymaliśmy 80 prac konkursowych z 11 szkół z terenu gminy Boguchwała. Dwie z nadesłanych prac nie spełniało kryteriów ustalonych w regulaminie.

   Celem konkursu było  pogłębienie wiedzy o ciekawych miejscach w okolicy, uwrażliwienie na piękno rodzimego  krajobrazu, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości. Członkowie jury konkursowego z podziwem oglądali kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier.

  Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: pierwsza – klasy 1-3,  druga – klasy 4-6 , trzecia – klasy 7-8.

  Ze względu na wyraźną  przewagę liczbową prac w kategorii drugiej ( klasy 4-6)  w stosunku do ilości prac w kategorii trzeciej ( klasy 7-8 ), komisja konkursowa postanowiła zmienić ustaloną w regulaminie liczbę przyznanych wyróżnień.

  Po długich naradach jury konkursowe wybrało następujące zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Kategoria I – klasy I-III

I MIEJSCE       Julia Kubas, kl.II    Szkoła Podstawowa w Nosówce

II MIEJSCE     Maja Miłek, kl.III   Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej

III MIEJSCE    Wiktoria Olbrych,  kl.I     Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu

WYRÓŻNIENIA

Zofia Włodyka, kl.III   Szkoła Podstawowa w Boguchwale

Michał Szczepański, kl.III    Szkoła Podstawowa w Nosówce

Klaudia Załocha, kl.II    Szkoła Podstawowa w Racławówce

Emilia Kobyłecka, kl.II    Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej

Kategoria II – klasy IV-VI

I MIEJSCE  ex aequo     Maja Gugała, kl.VI   Szkoła Podstawowa w Boguchwale

I MIEJSCE  ex aequo     Maja Tryczyńska, kl.VI      Szkoła Podstawowa w Racławówce

II MIEJSCE     Tymon Zmudziński, kl.IV  Szkoła Podstawowa w Nosówce

III MIEJSCE    Karolina Długosz, kl.VI   Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

WYRÓŻNIENIA

Enya Mc Mullen, kl.VI   Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Oliwia Ceglarz, kl.V   Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

Karolina Kawa, kl.V   Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu

Marika Rałowska, kl.V   Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu

Alicja Smolińska, kl.V   Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu

                   Kategoria III – klasy VII-VIII

I MIEJSCE      Adrianna Siorek, kl.VII Szkoła Podstawowa w Boguchwale

II MIEJSCE     Anhelina Chernetska, kl.VIII  Szkoła Podstawowa w Boguchwale

III MIEJSCE    Oliwia Tomczyk,  kl.VII   Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu

WYRÓŻNIENIA

Maja Raszewska, kl.VII Szkoła Podstawowa w Mogielnicy

Oliwia Hudzik, kl.VII  Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

   Nagrodzone  prace będą wyeksponowane od 24.03 do 31.03.2023  w Szkole Podstawowej w Nosówce oraz  od  3.04.2023 w Bibliotece Publicznej w Nosówce. Wręczenie nagród nastąpi  3.04.2023 o godz. 17.30  w Bibliotece Publicznej w Nosówce mieszczącej się w Lokalnym Ośrodku Kultury w Nosówce.

Serdecznie gratulujemy.

Related Images:

Skip to content