Pierwszoklasiści są już uczniami.

Do tej uroczystości uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

20 listopada od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w stroje galowe, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani Agnieszka Bijoś – wychowawczyni klasy I powitała gorąco dyrektora szkoły, rodziców, krewnych, a szczególnie serdecznie swoją klasę, której „oddała głos”. Dzieci w pięknej scenerii, zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie przedstawiając inscenizację pt. „W Krainie Króla Wiedzy”. Po burzy oklasków, pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił i ogromnym ołówkiem pasował każde dziecko na ucznia. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Uczniowie pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udali się do domów.

Related Images:

Skip to content