Piękno jesiennego lasu i jego mieszkańców

28 października 2015 r. uczniowie klas I-III, pod opieką pań wychowawczyń, uczestniczyli w wycieczce do lasu w Woli Zgłobieńskiej. Wyjazd był sponsorowany przez Koło Łowieckie „Rogacz”.
Dużą atrakcją było spotkanie z panem leśniczym – Tomaszem Oparowskim, który był przewodnikiem podczas przejścia  ścieżką  przyrodniczą.
Dzieci uczyły się rozróżniać warstwy lasu oraz poszczególne gatunki drzew i innych roślin, a także poznawały gatunki  zwierząt żyjących w środowisku leśnym.
Członkowie Koła Łowieckiego zaprosili uczestników na ognisko z poczęstunkiem. Na zakończenie odbyły się konkursy, gry i zabawy,  utrwalające wiedzę zdobytą w czasie wyprawy.
Leśny krajobraz złotej, pięknej jesieni na długo zostanie w pamięci uczestników wycieczki.

Related Images:

Skip to content