Organizacja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19.12.2014 r.

Organizacja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Organizacja pracy wychowawczo-opiekuńczej w  dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyżury w ramach zajęć świetlicy szkolnej  od godz. 7.00 do godz. 16.00.

22.12.2014 r. poniedziałek
A.Lęcznar,  K.Syniec 7.00 – 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś  12.00 – 16.00

23.12.2014 r. wtorek
A.Lęcznar, W.Gancarz 7.00- 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś 12.00 – 16.00

29.12.2014 r. poniedziałek
B.Czarnik, A.Pociask 7.00 – 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś 12.00 – 16.00

30. 12.2014 r. wtorek
G.Białoń, A.Bijoś 7.00 – 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś 12.00 – 16.00

02. 01.2015  r. piątek
D.Mach,  H.Głuchowska 7.00 – 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś 12.00 – 16.00

05.01.2015  r. poniedziałek
D.Palimąka, A.Rzucidło 7.00 – 12.00
J.Zawitkowska, R.Byjoś  12.00 – 16.00

Related Images:

Skip to content