Konkurs Pięknego Czytania

Na zakończenie tygodnia bibliotek, GBP w Boguchwale- Filia w Nosówce oraz Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Nosówce, zorganizowały Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Nosówce. Konkurs odbył się 15 maja br. w lokalu Szkoły Podstawowej, a głównym celem było budzenie  wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Czytano fragmenty następujących książek: Mały Książę” A. de Saint Exupery’ go, Ten obcy I. Jurgielewiczowej, Ronja – córka zbójnika A. Lindgren, Piątka z Zakątka Drzewieckiej, poezje ze zbiorku Cudze chwalicie…, wiersze J. Brzechwy oraz Zręczni leworęczni – z serii Hania Humorek i przyjaciele.

Uczestnicy Konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza klasy IV – V oraz druga klasy VI – VIII. Przy ocenie czytających, jury zwracało uwagę na głośność i wyraźność czytania, dykcję, zważanie na interpunkcję oraz dostosowanie odpowiedniej intonacji głosu do czytanego fragmentu.

Jury przyznało dwie pierwsze nagrody dla uczniów I kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce zajęli: Nikola Flinta i Wiktor Surowiec z kl. IV, natomiast w II kategorii wiekowej: Jakub Zacios z kl. VII.

Drugie miejsce: Nadia Cieśla z kl. IV i Nadia Tobiasz z kl. VIII.

Miejsce trzecie: Maciej Kocur z kl. V  i Szymon Jamrozy z kl. VI.

Wyróżnienia otrzymali: Nela Róg z kl. IV oraz Radosław Mita z kl. VII.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom konkursu. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom uroczyście na zakończenie roku szkolnego.

Dziękujemy także Pani Bożenie Łyszczek – Dyrektor SP w Nosówce oraz pani Annie Wolskiej dyrektor GBP w Boguchwale za mecenat nad konkursem.

                                                                                                           Halina Kuleta

                                                                                                        Małgorzata Król

Related Images:

Skip to content