Finał XVI edycji akcji Góry Grosza

Zakończyliśmy zbieranie monet w akcji Góra Grosza 2015. Akcja trwała od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na każdej przerwie zbierali datki od chcących wesprzeć to szlachetne dzieło.

Celem akcji Góra Grosza jest wspieranie potrzebujących dzieci, zwłaszcza tych, które przebywają w opiece zastępczej i czekają na stworzenie im prawdziwej rodziny.

Nasi szkolni wolontariusze, którzy włączyli się w tę akcję, zebrali kwotę 137 zł i 84 gr, która została wpłacona na konto fundacji poprzez Pocztę Polską.

Z pomocą darczyńców udzieliliśmy wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Szczegółowe informacje o tym, komu przyznano dotacje można znaleźć na stronie internetowej www.naszdom.org.pl

W imieniu wszystkich obdarowanych dziękujemy za liczny udział w akcji.

Samorząd Uczniowski SP w Nosówce

Related Images:

Skip to content