Akcja „Sprzątanie świata 2011”

Szkoła Podstawowa Nosówce, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w osiemnastej już akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w dniach 16-18 września 2011 r. Hasło tegorocznej akcji  brzmiało: „Lasy to życie – chrońmy je”.

Hasło tegorocznej akcji  brzmiało: „Lasy to życie – chrońmy je”.

W ten sposób Fundacja Sprzątanie Świata – Polska i Fundacja Nasza Ziemia włączyły się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów. Pamiętajmy o lesie jako całym skomplikowanym ekosystemie, a nie tylko drzewostanie.

Każdej klasie przydzielono rejon do sprzątania. Uczniowie pod opieka nauczycieli, zaopatrzeni w foliowe rękawice i worki,  ochoczo ruszyli w teren. W okolicznych rowach przydrożnych i w zagajniku znajdującym się w pobliżu szkoły nazbierali 8 worków śmieci,  w większości papierów i plastikowych butelek. Okazało się, że ilość zebranych śmieci nie była tak duża, jak w latach ubiegłych. Oznacza to, ze mieszkańcy Nosówki coraz bardziej dbają o czystość swojej miejscowości.

Akcja ma wzmacniać świadomość ekologiczną Polaków oraz ich odpowiedzialność za środowisko naturalne, a uczniowie biorący w niej udział uczą się postaw proekologicznych.

Related Images:

Skip to content