Akcja Sprzątania Świata

W finale 30-tej akcja Sprzątania Świata nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej w Nosówce. Nasi młodzi Ekolodzy z wielkim zaangażowaniem, pod opieką nauczycieli, starali się posprzątać zanieczyszczone tereny wokół szkoły i tym samym ratować wspólną Planetę. Podczas sprzątania odbyły się rozmowy o potrzebie segregacji odpadów, wpływie śmieci na środowisko naturalne. Dzięki naszej pracy udało się zebrać kilkanaście worków odpadów.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM!

Related Images:

Skip to content