„Z pnia i rdzenia  wsi wyszedłem, z nią żyłem i z nią cierpiałem, przechodząc złą i dobrą dolę” – pisał w swych wspomnieniach

W. Witos.

   W związku z przypadającą 31 października br. siedemdziesiątą pierwszą rocznicą śmierci Patrona Szkoły – Wincentego Witosa,

zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastyczno – Literackim.

 Na Konkurs należy przygotować:

  • pracę plastyczną prezentującą wybrany fragment biografii Patrona (technika, format – dowolne)  lub
  • pracę literacką (list tradycyjny) do Wincentego Witosa, z zachowaniem elementów listu.

Prace należy składać u wychowawców klas w terminie do 28.10.2016 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.11.2016 r podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona Szkoły.

 Zapraszamy do udziału.

 Materiały i inspiracje pod adresem Muzeum Witosa:

http://www.tpmw.pl/index.php?t=witos

 

Related Images:

Skip to content