Zdalne nauczanie w klasie I

W dniach od 18.11 -25.11.02021 r., w klasie pierwszej prowadzone jest zdalne nauczanie. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem

18.11

1. 8.00- 8.30 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 8.30- 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 9.15 – 9.30

3. 9.30 – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 10 – 10.35

4. J. angielski 10.35- 11.05 

19.11

1. 8.00- 8.30 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 8.30- 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 9.15 – 9.30

3. 9.30 – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 10 – 10.35

4. Religia  

22.11

1. 8.00- 8.30 edukacja wczesno szkolna

przerwa 8.30- 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 9.15 – 9.30

3. 9.30 – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 10 – 10.35

4. Muzyka 

23.11

1. 8.00- 8.30 Religia 

Przerwa 8.30 – 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

Przerwa 9.15- 9.30 

3. 9.30 – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

Przerwa 10.00 – 10.15 

4. 10.15 – 10. 45 edukacja wczesnoszkolna

Przerwa 10.45 – 11.00

5. 11.00 – 11. 30 informatyka 

Przerwa 11.30 – 11.45

6. 11.45 – 12. 15 edukacja wczesnoszkolna  

24.11

1. 8.00 – 8.30   kółko  matematyczne 

Przerwa 8.30  – 8.45 

2. 8.45  – 9.15  edukacja wczesnoszkolna 

Przerwa 9.15  – 9.30 

3. 9.30  – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

Przerwa  10.00 -.10.35

4. 10.35  – 11.05 J.  angielski 

Przerwa  11.05  – 11.20

5. 11.20 – 11. 50 edukacja wczesnoszkolna 

Przerwa 11.50 -12.00

6. 12.00 – 12.30 zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze 

25.11

1. 8.00- 8.30 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 8.30- 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 9.15 – 9.30

3. 9.30 – 10.00 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 10 – 10.35

4. J. angielski 10.35- 11.05

Skip to content