Zajęcia z matematyki

„JEŚLI W MATEMATYCE NIE BYŁOBY PIĘKNA TO, ZROZUMIAŁE,
ŻE NIE BYŁOBY I SAMEJ MATEMATYKI. JAKAŻ BOWIEM SIŁA
PRZYCIĄGNĘŁABY DO TEJ NIEŁATWEJ NAUKI NAJWIĘKSZYCH
GENIUSZY RODZAJU LUDZKIEGO? „.

M. A. Czajkowski

Cele zajęć to:

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego          W     
  i logicznego rozumowania,
 • poszerzenie zakresu umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających
  poza program,
 • uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas
  świecie,
 • kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych
  i rysunków przy rozwiązywaniu zadań i problemów,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

Wszystkich sympatyków matematyki zapraszamy na kółko matematyczne w piątki o godzinie 12:35.

Ciekawe i przydatne linki: