Zajęcia sportowe

Dodatkowe zajęcia z WF (program SKS)

         W roku szkolnym 2017/2018 – podobnie jak w poprzednim – w naszej szkole są realizowane dodatkowe zajęcia sportowe realizowane w ramach programu SKS (we współpracy ze SZS w Rzeszowie). Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Terminy zajęć to : środa – godz. 14.15 (klasa VII) oraz czwartek – godz. 13.20 (klasy IV-VI). Celem zajęć jest podniesienie umiejętności sportowych głównie z zakresu sportowych gier zespołowych (ZGS), a więc : piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Są to dyscypliny znane i lubiane przez młodzież. Zajęcia te ponadto przygotowują młodzież do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych na różnych szczeblach w tych popularnych dyscyplinach sportowych.
Opiekunem na zajęciach jest nauczyciel WF – Pan Krzysztof Syniec.