XI Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

(…) Jego serce Ojczyźnie było oddane,

a bohaterstwo po latach jest odkrywane.

Wierny Polsce, wyrosłej z marzeń

Odważny, Niezłomny – Franciszek Błażej.

z wiersza Weroniki Pawełek kl. VIII

„Żołnierze Wyklęci”, zwani też Niezłomnymi, stawiali opór sowietyzacji Polski, toczyli nierówną walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Na zawsze mieli zniknąć ze świadomości historycznej, propaganda komunistyczna nazywała ich  bandytami i „zaplutymi karłami reakcji”.

„Żołnierzy Wyklętych” dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia antykomunistycznego z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż jednak są to szacunki, bo poszukiwania i ekshumacje wielu pomordowanych w tamtym okresie ciągle trwają.

Uczniowie naszej szkoły od 2011 roku pielęgnują to narodowe święto. Mamy bowiem w naszej miejscowości pomnik poświęcony jednemu z członków IV Zarządu Zrzeszenia  „Wolność i Niezawisłość” – Franciszkowi Błażejowi, urodzonemu w Nosówce, który w tamtym trudnym okresie wykazał się ogromną odwagą i determinacją.

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie został on  rozstrzelany wraz z Łukaszem Cieplińskim, Adamem Lazarowiczem, Mieczysławem Kawalcem, Józefem Rzepką, Józefem Batorym i Karolem Chmielem.

Egzekucja rozpoczęła się o godz. 20. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu.

Dla uczniów klas I-III zorganizowane zostało spotkanie z Panią Magdaleną Lelek, która pielęgnuje pamięć o majorze Franciszku Błażeju i jest z nim spokrewniona. Podczas prezentacji pokazała uczniom zdjęcia, drzewo genealogiczne opisujące dzieje rodziny, a przede wszystkim Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, którym  Franciszek Błażej został pośmiertnie odznaczony 1 marca 2010 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Po spotkaniu, uczniowie wraz z Panią dyrektor, wychowawcami i zaproszonym gościem, udali się pod pomnik, gdzie złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze.

W godzinach południowych do naszej szkoły przybyli także Pan Burmistrz –  Wiesław Kąkol oraz Zastępca Burmistrza – Pani Justyna Placha-Adamska by wspólnie z Panią dyrektor Bożeną Łyszczek oddać hołd majorowi Franciszkowi Błażejowi.

Pielęgnowanie pamięci i wychowanie patriotyczne to bardzo ważne elementy edukacji w naszej szkole. Młode pokolenie Polaków musi znać prawdę historyczną, która była przez wiele lat zakłamywana, a bohaterstwo takich rodaków jak Franciszek Błażej nigdy nie powinno być zapomniane.

Franciszkowi Błażejowi …

Nie chciałeś Polski zniewolonej!

Marzyłeś, by rozwinęła skrzydła                                              

i wzbiła się do lotu, niczym orzeł.

Pragnąłeś –  wbrew nadziei.

Żołnierzu  Wyklęty,

skazany na wieczne zapomnienie?

Strzałem w tył głowy odebrano ci życie.

Pochowano nocą w bezimiennym grobie.

Lecz pamięć nie umiera nigdy,

wzniosła Ci pomnik z granitu

i naszych serc!

M. Król, marzec 2012 r.

Poniżej link do biogramu Franciszka Błażeja:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_B%C5%82a%C5%BCej

oraz link do pięknego koncertu poświęconego Żołnierzom Niezłomnym pt. „Młodzi Niezłomnym”:

                                                                                              Małgorzata Król

Skip to content