Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zmiana ta ma dotyczyć tylko i wyłącznie egzaminów odbywających się w 2021 roku, które odbędą się:

  • 25 maja 2021 r. (wtorek) – język polski (godz. 9:00);
  • 26 maja 2021 r. (środa) – matematyka (godz. 9:00);
  • 27 maja 2021 r. (czwartek) – język obcy nowożytny (godz. 9:00).

Egzamin ósmoklasisty 2021: terminy dodatkowe

Egzamin ósmoklasisty 2021 przeprowadzony zostanie także w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy z różnych obiektywnych przyczyn, nie mogli przystąpić do jego zdawania w pierwszym terminie. Według komunikatu CKE, dodatkowe egzaminy odbędą się:

  • 16 czerwca 2021 r. (środa) – język polski (godz. 9:00);
  • 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – matematyka (godz. 9:00);
  • 18 czerwca 2021 r. (piątek) – język obcy nowożytny (godz. 9:00).

Załącznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu

Skip to content