Wielkie sprzątanie

W dniu 24 kwietnia 2021 roku odbyło się w Nosówce wielkie sprzątanie naszej okolicy. Pomysłodawcą projektu, była Młodzieżowa Rada Gminy Boguchwała. Celem akcji była promocja działań na rzecz lokalnego środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej. Uczestnicy w składzie: pani zastępca burmistrza Justyna Płachta Adamska, radni gminy Boguchwała, pani dyrektor Bożena Łyszczek, przedstawiciele Rady Sołeckiej, uczniowie, rodzice i nauczyciele z dużym zaangażowaniem brali udział w przedsięwzięciu. Liczba uczestników była imponująca. Wszyscy zostali podzieleni na 4 grupy, które ochoczo ruszyły w następujących kierunkach: Zabierzów, Zgłobień, stadion, Kolonia. Dzięki słonecznej, pogodzie akcja przebiegała bardzo sprawnie, a efekty pracy uczestników były imponujące. Zebrano kilkanaście worków plastiku, szkła, papieru i odpadów zmieszanych. Tej inicjatywie sprzyjała piękna, wiosenna pogoda. Po akcji wszyscy udali się na poczęstunek do Lokalnego Domu Kultury, który przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Aneta Rzucidło

Skip to content