SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY

“O  Pióro Dyrektora Szkoły “

Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok. Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy między nimi. Jedne kreski grubsze, inne cieńsze. Całość ma podkreślać stosunek do osoby, do której kieruję moje słowa. Każda litera jest trochę inna, zależnie od tego obok jakiej litery stoi, ale także od tego, co piszemy i jakie towarzyszą temu emocje. Pisanie odręczne dyscyplinuje człowieka i porządkuje sposób myślenia. Najważniejsze by ostatecznie tekst wyglądał estetycznie.

Prof. Wiktor Zin

Organizatorem  Szkolnego Konkursu Kaligraficznego ” O  Pióro Dyrektora Szkoły” dla uczniów klas I-VIII była Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce.

 Cele, które przyświecały Organizatorom to:

* zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania,

* rozbudzenie zainteresowania pismem,

* doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.

 W Konkursie wzięli udział wytypowani uczniowie klas I-VIII. Ich zadaniem było przepisanie fragmentu utworu Adama Mickiewicza. Uczniowie klas I-III przepisywali tekst „Przyjaciele”, klasy IV-VI fragment  „Pani Twardowskiej”, natomiast przedstawiciele z klas VII-VIII „Świteziankę”. W sumie udział wzięło 18 uczestników.

 Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły wnikliwie przejrzała prace i wyłoniła następujących  zwycięzców w trzech  kategoriach wiekowych:

Kl. I-III

I miejsce – Nikola Flinta z kl. III

II miejsce – Julia Kubas z kl. I oraz Nadia Cieśla z kl. III

III miejsce – Lena Bury z kl. I

Wyróżnienia: Maja Kocur, Michał Szczepański kl. II, Pola Alves kl. II, Weronika Leszczyńska kl. I.

Kl. IV-VI

I miejsce – Lena Hodyr z kl. V

II miejsce – Otylia Pierzchała z kl. V 

III miejsce – Sebastian Miłek z kl. VI

Wyróżnienia: Nadia Wróbel, Maja Dyderska kl. IV

Kl. VII-VIII

I miejsce – Kamila Baran  z kl. VIII

II miejsce – Martyna Materna  z kl. VIII

III miejsce – Julia Byjoś  z kl. VII

Wyróżnienie: Wiktoria Pastuła z kl. VII

Komisja,  dokonując oceny prac uwzględniała w szczególności:

* prawidłowe pisanie grup liter małych i liter wielkich, kolejność wykonywania kresek w liniaturze,

* właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter / łączenie bez przerywania, powracanie po śladzie

* utrzymywanie pisma w liniaturze / niewychodzenie poza linie i dociąganie do linii

* stosowanie jednolitych proporcji liter /stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami.

* stosowanie jednolitego pochylenia liter

* czytelność i estetykę

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz  pióra ufundowane przez Dyrektora Szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.2022 r. 

Koordynatorzy Konkursu –  dyrektor Bożena Łyszczek,  Małgorzata Król

Skip to content