Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2017/2018

W

          W dniu  12.09.2017 r. w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród uczniów klas IV-VII oraz nauczycieli uczących w tych klasach, powołano Radę SU. W dniu 24.11.2017 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady SU. Oto nowy skład Rady:


Przewodniczący –  Wiktoria Wąsik kl. VII

Zastępca przew. – Milena Wiech kl. VII

Skarbnik – Zuzanna Rogala kl. VII

Członkowie:

Maciej Kocur kl. IV

Karol Bieryt kl. V

Zuzanna Ziobro kl. VI

Martyna Wilk kl. VII

Opiekun SU – Małgorzata Król