Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 
w roku szkolnym 2018/2019

 

          W dniu  19.09.2018 r. w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród uczniów klas IV-VIII  powołano Radę SU.  

Oto nowy skład Rady:

Przewodniczący –  Mateusz Stachowicz kl. VIII

Zastępca przew. – Karolina Kogutek kl. VII

Skarbnik – Patryk Ostrowski  kl. VIII

 

Członkowie/doradcy

z kl. IV: Nadia Tobiasz, Karolina Urban, Weronika Niedziałek

z kl. V: Maciej Kocur, Hubert Stachowicz 

z kl. VI: Weronika Pawełek, Karol Bieryt

z kl. VIII: Bartek Sarna. 

 

Opiekun SU – Pani Ewelina Kiełbasa

 

Przy SU działa szkolny wolontariat – opiekun Pani Małgorzata Król