Przygotowania naszych uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Nasi ósmoklasiści, poza uczestniczeniem w codziennych zajęciach, intensywnie przygotowują się do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej, który odbędzie się w maju 2021 r.

W każdy wtorek uczestniczą stacjonarnie w konsultacjach z języka angielskiego i j. polskiego, a w środę z matematyki.

Mają za sobą już dwa próbne egzaminy z GWO oraz Wydawnictwa Operon. Przed nimi kolejne testy diagnostyczne, które odbędą się  od 17 do 19 marca br.,przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski, czas trwania 120 minut

18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka, czas trwania 100 minut

19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (w naszej szkole – j. angielski), czas trwania 90 minut.

            Egzamin próbny  zostanie  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza będzie  przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty będzie  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony, co jest nowością, na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki  (Dz.U. poz. 2314).

            Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron pobrać: informatory, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz filmy o egzaminie.

Na egzamin próbny uczniowie przychodzą w maseczkach, przynoszą niezbędne przybory (czarne długopisy, linijkę na matematykę), nie można  pożyczać przyborów na egzaminie.

Procedura próbnego egzaminu rozpocznie się w wyznaczonych dniach o godz. 8.45.

Tekst przygotowany na podstawie materiałów ze stron CKE oraz KO w Rzeszowie.

Życzymy Wam powodzenia.

Pani dyrektor i zespół nauczycieli uczących w kl. VIII

Skip to content