Nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły mgr Marek Mindziak
Edukacja wczesnoszkolna mgr Agnieszka Bijoś
mgr Anna Błażej
mgr Aneta Rzucidło
Pedagog mgr Halina Głuchowska
Logopeda mgr Katarzyna Pękala – Kuchta
Język polski mgr Małgorzata Król

mgr Arkadiusz Witalec

Język angielski mgr Sabina Mita
Język niemiecki mgr Aneta Rzucidło
Historia

i społeczeństwo

mgr Małgorzata Król

mgr Arkadiusz Witalec

Przyroda

Biologia

Chemia

mgr Ewelina Kiełbasa
Matematyka mgr inż. Halina Ignac

mgr Anna Kulas

Religia ks. mgr Mirosław Kardaś
Technika mgr Magdalena Strug
Plastyka mgr Beata Czarnik
Muzyka mgr Beata Czarnik
Informatyka

i rewalidacja

mgr Anna Kulas
Wychowanie fizyczne
SKS
mgr Marek Mindziak

mgr Krzysztof Syniec

mgr Iwona Woźniak

Geografia mgr Krzysztof Syniec
Pomoc nauczyciela,   opieka nad uczniami     w autobusie szkolnym mgr Anna Jaskółka
Fizyka

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Kulas
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Rozborska-Worek
Biblioteka mgr Aneta Rzucidło
Wychowanie do życia w rodzinie mgr inż. Halina Ignac
Świetlica Renata Byjoś
dyżury nauczycieli
Punkt przedszkolny

„Tęczowy zakątek”

mgr Ewa Kloc

mgr Iwona Bieniek

mgr Beata Czarnik-rytmika

Maria Ożóg, Ewa Ciepła

Pracownicy obsługi Krystyna Pastuła

Wiesława Wiech 

Bogdan Hadyś – konserwator