Nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły mgr Marek Mindziak
Edukacja wczesnoszkolna mgr Agnieszka Bijoś
mgr Alina Pociask
mgr Aneta Rzucidło
Pedagog, pomoc nauczyciela mgr Justyna Zawidlak
Logopeda, pomoc nauczyciela mgr Katarzyna Pękala – Kuchta
Język polski mgr Małgorzata Król

mgr Arkadiusz Witalec

Język angielski mgr Sabina Mita
Język niemiecki mgr Aneta Rzucidło
Historia i Społeczeństwo mgr Małgorzata Król

mgr Arkadiusz Witalec

Przyroda mgr Danuta Palimąka
mgr Aneta Rzucidło
Matematyka mgr inż. Halina Ignac
Religia ks. mgr Mirosław Kardaś
Technika mgr Grzegorz Jeziorski
Plastyka mgr Beata Czarnik
Muzyka mgr Beata Czarnik
Informatyka mgr Grzegorz Jeziorski
Wychowanie fizyczne
SKS
mgr Marek Mindziak
mgr Krzysztof Syniec
Geografia mgr Krzysztof Syniec
Biologia

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Stach-Bartnik
Fizyka

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Kulas
Chemia mgr Danuta Palimąka
Biblioteka mgr Aneta Rzucidło
Wychowanie do życia w rodzinie mgr inż. Halina Ignac
Świetlica Renata Byjoś
dyżury nauczycieli
Punkt przedszkolny

„Tęczowy zakątek”

mgr Agnieszka Gajerska
mgr Agnieszka Jędrzejek
mgr Beata Petrykowska
Maria Ożóg
Pracownicy obsługi Krystyna Pastuła
Zofia Miłek
Wiesława Wiech

Bogdan Hadyś – konserwator