Podział godzin

Podział godzin obowiązujący od 05.11.2018 r.            

Do pobrania  nowy plan lekcji

WYCHOWAWCY KLAS

Klasa I – mgr Agnieszka Bijoś

Klasa II – mgr Anna Błażej

Klasa III – mgr Aneta Rzucidło

Klasa IV – mgr Anna Kulas

Klasa V – mgr Arkadiusz Witalec

Klasa VI – mgr Sabina Mita

Klasa VII – mgr inż. Halina Ignac

Klasa VIII – mgr Małgorzata Król