Podział godzin

Podział godzin obowiązujący od 02.09.2019 r.            


WYCHOWAWCY KLAS

Klasa I– mgr Aneta Rzucidło

Klasa II – mgr Agnieszka Bijoś

Klasa III – mgr Bożena Łyszczek

Klasa V – mgr Anna Kulas

Klasa VI – mgr Arkadiusz Witalec

Klasa VII – mgr Małgorzata Król

Klasa VIII– mgr inż. Halina Ignac