Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Dnia 17 listopada 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Dzieci do tej ceremonii zostały przygotowane przez wychowawcę – mgr Anetę Rzucidło. Stworzyła piękny scenariusz i zadbała o szczegóły.

Wiele trudu i pracy włożyła w tą uroczystość Pani Dyrektor – mgr Bożena Łyszczek. Pomagała jej pani mgr Katarzyna Snopek i mgr Agnieszka Bijoś. Pierwszoklasiści zostali dobrze przygotowani wokalnie przez muzyka – mgr Ewelinę Toczek–Dziedzic.

Uroczystość poprowadziła pani Katarzyna Snopek, która przywitała Dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów klas starszych. Szczególnie gorąco przywitała uczniów klas pierwszych, bez których ta uroczystość nie miałaby miejsca. Prowadząca wspomniała, że „… od 1 września nasza szkolna rodzina powiększyła się o 13 uczniów. Tak jak w każdej rodzinie, tak i w naszej szkole, obok praw są także obowiązki, które każdy z nas powinien solidnie wypełniać. Wspólnym obowiązkiem każdego ucznia jest przede wszystkim pilna nauka. W tym niełatwym obowiązku pomogą Wam nauczyciele i Wasi rodzice. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszej szkolnej rodziny…”.

Po krótkim przywitaniu gości oraz po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły przez uczniów klas starszych, klasa druga przygotowana przez panią Agnieszkę Bijoś, uroczyście powitała pierwszoklasistów, recytując wierszyki.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja klasy pierwszej, którzy udowodnili, że zasługują na miano ucznia. Pięknie recytowali wiersze, odpowiadali na zagadki prowadzącego, a także śpiewali piosenki w języku polskim i w języku niemieckim, grając na instrumentach oraz gestykulując.

Dalszym etapem uroczystości była prezentacja klasy trzeciej, która została przygotowana przez Panią Dyrektor. Trzecioklasiści zaśpiewali wesołą „Piosenkę o niczym”, grając na różnych instrumentach muzycznych.

Później nastąpił najważniejszy moment tej uroczystości – ślubowanie pierwszoklasistów, którzy przyrzekli, że będą pilnymi i wzorowymi uczniami i będą należycie wypełniać obowiązki ucznia. Ślubowali również, że będą pomagać słabszym i młodszym od siebie. Następnie Pani Dyrektor za pomocą ołówka pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły.

Po pasowaniu, głos zabrał przedstawiciel  Rady Rodziców, który pogratulował uczniom i zaprosił na słodki poczęstunek do sal. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Pani Dyrektor również pogratulowała i podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości. Nadmieniła, że uczniowie bardzo godnie i ładnie się zaprezentowali.

Pierwszoklasiści byli bardzo zadowoleni i dumni z siebie, że od tej chwili są pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce.

Tekst – pani Katarzyna Snopek

Zdjęcia – rodzice, pani dyrektor, nauczyciele

Skip to content