Pamięć Bohaterom Powstania Warszawskiego!

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Zostało ono zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji “Burza”. Od strony militarnej było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności oraz niepodległości Polski, poprzez odtworzenie w stolicy legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. W tym roku mija 77. lat od tego wydarzenia.

63 dni krwawych walk

31 lipca 1944 roku, wskutek otrzymanych meldunków o wycofywaniu się Niemców z przedpola Warszawy i pojawieniu się sowieckich czołówek pancernych w bezpośredniej bliskości stolicy, gen. Bór-Komorowski po konsultacji z oficerami swojego sztabu i delegatem rządu na kraj Janem Jankowskim podjął decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie następnego dnia – 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00.

Od tej chwili, przez kolejne 2 miesiące Warszawa stała się miejscem heroicznego boju żołnierzy Armii Krajowej z przeważającymi siłami hitlerowskimi. W żaden efektywny sposób na pomóc Powstaniu nie przyszły wojska sowieckie, które stały na drugim brzegu Wisły. Po 63 dniach krwawych walk, 2 października 1944 roku, powstańcy złożyli broń i wraz z ludnością cywilną opuścili Warszawę. Następnie, na rozkaz Hitlera, stolica Polski była systematycznie niszczona, aż do jej wyzwolenia 17 stycznia 1945 roku.

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/1-sierpnia–77-rocznica-powstania-warszawskiego.html

Skip to content