Ogłoszenia

22.03.2021 – 18.04.2021 – przedłużenie nauczania zdalnego dla klas 1-8 z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams

15.02.2021 – 21.03.2021 – przedłużenie nauczania zdalnego dla klas 4-8 z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams,  w klasach 1-3 obowiązuje nauczanie stacjonarne.

18.02.2021, godz. 16.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas 1 

04.02.2021- wywiadówka na Teams

kl. 1 – 16.00

kl. 2 – 16.30

kl. 3 – 16.30

kl. 4 – 16.30

kl. 5 – 16.30

kl. 6 – 17.30

kl. 7 – 18.00

kl. 8 – 17.00

01.02.2021 – 14.02.2021 – przedłużenie nauczania zdalnego dla klas 4-8 z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams,  w klasach 1-3 obowiązuje nauczanie stacjonarne.

18.01.2021 –  powrót uczniów klas I-III do szkoły, przejście w tryb nauczania stacjonarnego. Zajęcia odbywają się wg obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 podziału godzin.

do 17.01.2021 – termin przesyłania zgłoszeń do Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „ZAŚPIEWAJMY MALEŃKIEMU”.

04.01.2021 – 17.01.2021 – ferie zimowe.

30.11.2020 – 03.01.2021 – przedłużenie  nauczania zdalnego dla klas 1-8 z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams.

30.11.2020 – uczniowie klas 1-3 przechodzą w tryb nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams.

09.11.2020 – 29.11.2020 – przedłużenie  nauczania zdalnego dla klas 1-8 z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams.

09.11.2020 – uczniowie klas 1-3 przechodzą w tryb nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams.

30.11.2020 – wywiadówka na Teams, godz.16.00 – klasy I-V, godz. 16.30 – klasy VI-VIII.

26.10.2020 – uczniowie klas 4-8 przechodzą w tryb nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID-19, zajęcia odbywają się na platformie Office 365 MS Teams.

16.10.2020 – spotkanie z podróżnikiem. Temat zajęć – Poznajemy kraje Płw. Arabskiego Oman i Emiraty Arabskie z pięknym miastem – Dubaj.

Koszt 8 zł.

13.10.2020 – (wtorek) – akademia z okazji Dnia Nauczyciela.

14.10.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02.10.2020 –  warsztaty profilaktyczne dla klas 7 i 8  – w godz. od 8.do 10.30 kl. 7;  od 10.35 do 13 .00 kl.8.

01.10.2020 – zapraszamy na pokaz tańca towarzyskiego. Tancerze na co dzień ćwiczą w Miejskim Domu Kultury w Boguchwale.

Pokaz odbędzie się o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.

17.09.2020 godz.17.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów – wywiadówka

01.09.2020 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 

Harmonogram:

 • Godz. 8:00 msza św. w kościele parafialnym.
 • Godz. 9.00 spotkanie na sali gimnastycznej – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 przez Dyrektora szkoły.
 • Godz. 9.20 spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 • Odbiór podręczników szkolnych przez uczniów.
 • Wejście do szkoły dla uczniów klas 1-3 – bocznymi drzwiami,
 • Wejście do szkoły dla uczniów klas 4-8 – wejściem głównym.
 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna ucznia klasy 1,2 i 3.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos. 
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje podczas pobytu na terenie całej szkoły – sala gimnastyczna, korytarz, sale lekcyjne.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci.
 • Zapraszamy do zapoznania się z wykazem zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021:
  • szkoła muzyczna Yamaha – nauka gry na gitarze i keyboardzie,
  • język angielski – szkoła językowa Amigo,
  • szachy,
  • zespół taneczny – NoviDANCE.

  Zapisy w sekretariacie szkoły. 

24.08.2020 – Dyrekcja Szkoły zaprasza rodziców uczniów klasy I  na zebranie. Spotkanie odbędzie się o godz.16.30 w sali nr 2 – koło gabinetu dyrektora.

Przydział wychowawców i liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I– mgr Bożena Łyszczek, liczba uczniów – 8

Klasa II – mgr Aneta Rzucidło, liczba uczniów – 10

Klasa III – mgr Agnieszka Bijoś, liczba uczniów – 7

Klasa IV – mgr Katarzyna Rozborska – Worek, liczba uczniów – 11

Klasa V – mgr Marek Mindziak, liczba uczniów – 7

Klasa VI – mgr Anna Kulas, liczba uczniów – 13

Klasa VII – mgr Arkadiusz Witalec, liczba uczniów – 16

Klasa VIII – mgr Małgorzata Król, liczba uczniów – 13

22-23.06.2020 – zwrot podręczników szkolnych – godziny ustala wychowawca klasy.

24.06.2020 – zwrot wypożyczonych laptopów

25.06.2020 – Msza Św. o godz.18.00 (zakończenie roku)

26.06.2020 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się w ustalonych odstępach czasowych dla poszczególnych klas – szczegółowy harmonogram rozdania świadectw:

 • godz. 9.00 kl. 1-3 –  wejście boczne
 • godz. 9.30 kl. 4-6 – wejście główne
 • godz. 10.00 kl.7-8 – wejście główne.

Osoby, które nie odbiorą świadectwa w/w dniu mogą je odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

12,16,17,18 oraz 25.06.2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 26.06.2020 r. – przedłużenie kształcenia na odległość w szkołach

01.06.2020 r. – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram konsultacji nauczycieli SP Nosówka << pobierz
Od 25.05.2020 – powrót uczniów klas I-III do szkoły. Obowiązuje następujący harmonogram zajęć opiekuńczo-dydaktycznych  

 1. Dyżur w świetlicy od 6.40– nauczyciele według podziału godzin.
 2. Klasy I-III rozpoczęcie zajęć 7.50 -12.00, dzieci pozostające w domu rozpoczynają lekcje od 7:55-9:30 (Office 365-Teams)
 3. Pierwsza lekcja-z wychowawcą klasy I-III

Druga lekcja– z wychowawcą klasy I-III

Trzecia lekcja (łączenie klas I-III)

 • poniedziałek p. Marta Górnecka -język angielski
 • wtorek ks. Jacek Biel – religia
 • środa p. Marek Mindziak – wychowanie fizyczne
 • czwartek p. Agnieszka Depowska – zajęcia z pedagogiem
 • piątek p. Agnieszka Bijoś–zajęcia plastyczne

Czwarta lekcja do 12.00 (łączenie klas I-III)– codziennie zajęcia opiekuńcze z p. Katarzyną Kidacką

Świetlica 12.00-16.00 p. Renata Bijoś

>>Oświadczenie rodziców-opiekunów prawnych

Zapoznanie z Procedurami jesteście Państwo zobowiązani potwierdzić podpisem w Oświadczeniu rodziców-opiekunów prawnych i dostarczyć je wychowawcy.

>>Procedury

od 25.05.2020 – Konsultacje dla klas VIII

 1. Matematyka p. Halina Ignac:

    Wtorek 9.00-10.00

     Piątek 9.00-10.00

 1. Język polski p. Małgorzata Król

     Czwartek 9.00-10.00

     Piątek 10.00-11.00

 1. Język angielski p. Marta Górnecka

      Poniedziałek 10.30-12.30

Obowiązujące procedury
od 25.05.2020 r.-  rozpoczęcie  zajęć opiekuńczych i dydaktycznych dla kl. I-III, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz konsultacji przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Nosówce, proszę zapoznanie się z procedurami >>
04.05.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
27.04- 24.05.2020 r. – wydłużenie terminu zawieszenia funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych, szkoły prowadzą zdalne nauczanie
15.04- 26.04.2020 r. – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Minister Edukacji Narodowej zdecydował wydłużeniu terminu zawieszenia funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych, szkoły prowadzą zdalne nauczanie
09.04-14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna. Szkoła też nie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

 16.03- 25.03.2020 r. – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Minister Edukacji Narodowej zdecydował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na dwa tygodnie.

W  dniach od  zajęcia w Szkole Podstawowej w Nosówce są odwołane.

W dniach 12-13 marca Dyrektor szkoły zapewnia opiekę  najmłodszym dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Nauczyciele pełnią dyżury.

O kolejnych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz stronę internetową szkoły.

 

02.03.2020 r.– uroczysty apel przygotowany przez p. Małgorzatę Król i p. Beatę Czarnik, w którym wspominać będziemy polskich bohaterów – „Żołnierzy Wyklętych”, w tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy 

26, 27, 28.02.2020 r. – Rekolekcje  Wielkopostne. 

Harmonogram rekolekcji

26 luty środa

7.50-10.25 – lekcje

10.30 – wyjście lub wyjazd do Kościoła

11.00  – msza święta z nauką rekolekcyjną i z posypaniem głów popiołem

27 luty czwartek

8.00 – 8.45 nauka rekolekcyjna w szkole I-IV, po nauce film

Od godziny 9.00 – lekcje wg podziału godzin

9.00 – 9.45 nauka rekolekcyjna w szkole dla klas V-VIII, po nauce film

Dalej lekcje zgodnie z podziałem godzin

28 luty piątek

7.35 – wyjście do Kościoła

8.00 – droga krzyżowa, spowiedź, msza święta

9.30 – powrót do szkoły i do domu.

Świetlica czynna od 9.45 – 12.00 (dyżury nauczycieli).

Poranna i popołudniowa świetlica bez zmian!

24.02.2020 r. – spotkanie z młodym podróżnikiem Jakubem Mączką, który ukończył trekking wokół góry Mont Blanc w sali informatycznej  – dla klas V-VIII, godz. 8.00.

13.02.2020 r.- zabawa karnawałowa klasy od I-III od godz.12.30-14.30, klasy IV-VIII od godz.17.00-20.00 (zabawę poprowadzi DJ)

04.02.2020 r. – audycja muzyczna szkoły Yamaha, wpłaty 2,5 zł

31.01.2020 r.- warsztaty kryminalistyczne dla uczniów klas IV-VIII przeprowadzone przez pracowników WSPiA w Rzeszowie

29.01.2020 r.- spotkanie z rodzicami uczniów godz.17.00 (wywiadówka)

28.01.2020 r. – spotkanie z podróżnikiem – Kenia, wpłaty 7 zł

28.01.2020 r.- wyjazd uczniów kl. I-III na spektakl pt. “Piotruś Pan” – WDK Rzeszów

13.01-26.01. 2020 r.– ferie woj. podkarpackie

10.01.2020 r. – spotkanie uczniów z policjantem  Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, tematyka spotkania: zagrożenia, cyberprzemoc , bezpieczne ferie.

09.01.2020 r. – warsztaty profilaktyczne dla klasy V organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie (bezpieczeństwo, przemoc, pomoc)

08.01.2020 r. – konferencja klasyfikacyjna

19.12.2019 r. – Wigilia, szkolne programy artystyczne

16.12.2019 r. – V  Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy

09.12.2019 r. – 12.01.2020 r. – Udział szkoły w Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

15.12.2019 r. – Kiermasz 2019 dla Dominika Iwińskiego

13.12.2019 r. – wyjazd klas VIII

12.12.2019 r. – warsztaty profilaktyczne dla klasy VII 

06.12.2019 r. – mikołajkowy wyjazd klas I, III, III

03 – 05.12.2019 r. godz. 9.00 – próbny egzamin ósmoklasisty (j. polski -120 min., matematyka – 100 min., j.angielski – 90 min.)

05.12.2019 r. – mikołajkowy wyjazd klasy VII

05.12.2019 r. – warsztaty profilaktyczne dla klasy V 

05.12.2019 r. – godz. 8.30-14.30 BEZPŁATNE badania dzieci mające na celu ocenę występowania ewentualnych wad postawy, przeprowadzone będą przez lekarzy i fizjoterapeutów NZOZ Nowa Rehabilitacja z Krakowa. WARUNKIEM skorzystania z badania jest wypełniona i podpisana przez rodzica deklaracja. DEKLARACJE zostaną rozdane dzieciom.

25.11.2019 r. spotkanie z poliglotą dla klas IV-VIII, godz.11.35

grudzień 2019 r -Informujemy, że w pierwszym tygodniu grudnia 2019 r. na szkolnym parkingu od strony boiska stanie kontener na makulaturę z firmy Atol. Część zebranych za makulaturę środków finansowych przeznaczymy na rzecz rehabilitacji Dominika Iwińskiego. Zachęcamy do włączenia się w akcję i ekologicznego porządkowania swojego otoczenia.
Koordynator akcji – Pani Aneta Rzucidło.

21.11.2019 r.- Światowy Dzień Życzliwości, pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, że walka zbrojna szkodzi. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.

Główna ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.

W tym dniu w naszej szkole obowiązuje strój zielono-żółty, a na specjalnie przygotowanym drzewie będziemy zawieszać życzliwe słowa dla uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi

18.11.2019 r. do 10.01.2020 – Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę materiałów dla dzieci z Kliniki Onkohematologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Materiały zbierają członkowie SU: Emilia Sajdak, Otylia Miłek, Justyna Lelek, Wiktoria Wiech z kl.VII. Co można przynosić:

=bajki i kolorowanki dla dzieci,
=grzechotki,
=puzzle,
=breloczki,
=naklejki o charakterze animowanym,
=benzynki medyczne,
=chusteczki nawilżane dla dzieci,
=pampersy (różne rozmiary),
=środki kosmetyczne dla dzieci.
Zachęcamy do włączenia się w akcję. Za wszelkie materiały serdecznie dziękujemy.
Opiekun SU i koordynatorzy zbiórki – Małgorzata Król, Katarzyna Rozborska-Worek.

 

19.11.2019 r. o godz. 11.35-12.20 – audycja muzyczna szkoły Yamaha

11.11.2019 r. o godz. 10.00 – w Kościele Parafialnym w Zabierzowie odbędzie się uroczysta msza z okazji Święta Niepodległości z udziałem pocztów sztandarowych. Serdecznie zapraszamy do udziału.

08.11.2019 – Nasza szkoła w tym roku włącza się w akcję „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godz. 11:11 zorganizujemy wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

Po odśpiewaniu hymnu zapraszamy przybyłych gości, uczniów i nauczycieli na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.
W związku z tym wydarzeniem prosimy, aby uczniowie przyszli 8 listopada w strojach odświętnych (czarno – białych lub granatowo – białych).

Świętujmy wspólnie Święto Niepodległości!

04.11.2019 – 28.02.2020 – Samorząd Uczniowski organizuje kolejną zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz absolwenta naszej szkoły – Dominika Iwińskiego.
Nakrętki będą zbierane przez przedstawicieli SU – Pawła Kużdżała, Alicję Ziobro z klasy VIII oraz Emilię Sajdak z kl. VII codziennie przed lekcjami.
Nakrętki należy przynosić w mocno związanych workach, podpisane i zważone.
Uczniowie, którzy przyniosą najwięcej nakrętek, otrzymają na koniec roku szkolnego dyplom.

07.11.2019 – bezpłatny teatrzyk pt. “Trzy świnki”. Po spektaklu dzieci będą mogły wykonać zdjęcia (odpłatnie) w ciekawych przebraniach. 

21.11.2019 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów godz.17.00

29.10.2019 – Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce o godz. 15.30.

Regulamin konkursu o Wincentym Witosie – Regulamin konkursu plastycznego

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia :

 • w każdy poniedziałek nauka języka angielskiego – “Szkoła Amigo”,
 • w każdą środę nauka gry na instrumencie (keyboard, gitara) –  Szkoła Muzyczna Yamaha,
 • w każdy czwartek zajęcia taneczne dla zespołu “Novi Dance” – grupa przedszkolna godz. 13.00, grupa szkolna godz 13.30,
 • w każdy wtorek zajęcia sportowe SKS,  godz. 14.20-15.05
 • kółka zainteresowań:

           – 11 kółek z projektu “Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała”

Lp. Rodzaj zajęć  Terminy zajęć Godziny   Prowadzący
1 Chemia   7.00-7.45 Ewelina Kiełbasa
2 Biologia   14.45-17.00 Ewelina Kiełbasa
3 Robotyka 8.11,15.11,22.11, 29.11, 6.12, 13.12,20.12.2019 12.25-14.15(2h) Anna Kulas
4 „Tajemniczy ogród fizyki” 7.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 05.12, 06.12, 13.12, 20.12.2019  14.15-15.45(2h) Anna Kulas
5 Zajęcia z informatyki     Agnieszka Bijoś
6 Zajęcia przyrodnicze      Aneta Rzucidło
7 Matematyka dla klasy VIII     Halina Ignac
8 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki     Bożena Bożek
9 Zajęcia logopedyczne     Katarzyna Kidacka
10 Geografia     Krzysztof Syniec
11 Kółko językowe z angielskiego     Marta Górnecka

 

          – kółko matematyczne – zajęcia w każdy czwartek o godz.13.25-14.15.

 

Skip to content