Nauka zdalna także w klasach I-III

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas I-III od dnia 22 marca do 11 kwietna 2021r. będą realizowali edukację zdalnie.

W związku z tym pragnę poinformować, że zapisy w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Nosówce, będą obowiązywały od dnia 22 marca do odwołania.
Nauczanie zdalne będzie prowadzone na tych samych zasadach jak w pierwszym okresie kształcenia na odległość (od listopada do grudnia), wg planu lekcji. W sytuacji kłopotów technicznych w zakresie obsługi platformy Teams bardzo proszę kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem informatyki – Panem Piotrem Kocurem, poprzez dziennik elektroniczny.
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub pojawią się wątpliwości, proszę o kontakt bezpośrednio ze mną.

Z wyrazami szacunku
Bożena Łyszczek

Skip to content