Komunikat – zdalne nauczanie

Szanowni Państwo,

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ogłoszonymi decyzjami władz państwowych informujemy, że: 
1. od czwartku, 27 stycznia br. – do niedzieli 27 lutego br. uczniowie klas V-VIII – będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym,
2. według informacji ministerstwa – po 27 lutego 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania,
3. zdalne lekcje odbywają się ze wszystkich przedmiotów, według stałego podziału godzin,
4. wszystkie lekcje odbywają się online, na żywo;
5. lekcje prowadzone są za pomocą platformy MS TEAMS;
6. czas trwania lekcji z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski wynosi 45 minut, pozostałych zostaje skrócony do 35 minut,
7. sprawdzamy obecność na wszystkich lekcjach.
Jednocześnie informujemy, że klasy I – IV funkcjonują bez zmian.

Skip to content