Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. WINCENTEGO WITOSA

W NOSÓWCE

 

                  DATA                            WYDARZENIE
04.09.2017 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
wrzesień 2017 r. Spotkanie z Rodzicami – wywiadówka
październik 2017 r. Uroczyste pasowanie na ucznia klasy I
13.10.2017 r. Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
01.11.2017 r. Dzień wolny – święto, odpust parafialny
10.11.2017 r. Uroczysta akademia  z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły
listopad/grudzień 2017 r. Spotkanie z Rodzicami – wywiadówka
22.12.2017r. Pisemne poinformowane Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
23.12.2017 r. – 01.01.2018 r. Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna
04.01.2018 r. Wpisanie propozycji ocen przewidywanych
05.01.2018 r. Spotkanie Opłatkowe (występy jasełkowe poszczególnych klas, poczęstunek)
19.01.2018 r. Ostateczny termin wpisywania ocen
19.01. 2018 r. Uroczystość z okazji  Dnia Babci i Dnia Dziadka –  klasy I-III
25.01. 2018 r. Zabawa noworoczna dla uczniów klas I – VII
26.01.2018 r. Koniec pierwszego półrocza
Styczeń/luty 2018 r. Spotkanie z Rodzicami – wywiadówka semestralna
29.01 – 09.02.2018 r. Ferie zimowe
01.03.2018 r. Uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
29.03 – 03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień/maj 2018 r. Spotkanie z Rodzicami – wywiadówka
kwiecień 2018 r. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I
27.04.2018 r. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja
30.04.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych* (DD)
01.05.2018 r. Dzień wolny  – Święto Pracy
02.05.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych* (DD)
03.05.2018 r. Dzień wolny  – Święto Konstytucji 3 maja
04.05.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych* (DD)
11.05.2018 r. Pisemne poinformowane Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
25.05.2018 r. Wpisanie propozycji przewidywanych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych
maj 2018 r. XIII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej
31.05.2018 Dzień wolny  – Boże Ciało
01.06.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych* (DD)
08.06.2018 r. Ostateczny termin wpisania  ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych
czerwiec 2018 r. Piknik Rodzinny
21.06.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*(DD)
22.06.2018 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

*(DD) Zarządzenie nr 4/2017/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nosówce z dnia 28.09.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  tzw. Dni Dyrektorskie

 


Kalendarz imprez w roku szkolnym 2017/2018

 

                 Data           Nazwa imprezy           Odpowiedzialni
04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor, wychowawcy klas

I – VII

13.10.2017 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej H. Ignac
Październik 2017 Pasowanie na ucznia kl. I A. Pociask
10.11.2017 Akademia z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona Szkoły A. Witalec, B. Czarnik,

M. Król (Konkurs na Dzień Patrona)

05.01.2018 Spotkanie Opłatkowe – występy klas Wychowawcy klas I –VII,

Rada Rodziców

19.01.2017 Spotkanie z okazji Dnia  Babci i Dziadka Wychowawcy klas I-III
24.01.2018

25.01.2018

Zabawa noworoczna dla uczniów klas I-VII Wychowawcy klas,

Rada Rodziców

01.03.2018 Uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych M. Król, A. Witalec
21.03.2018 Wiosenny Talent Show Samorząd Uczniowski
Marzec 2018 Rekolekcje Wielkopostne Ks. M. Kardaś
Kwiecień 2018 Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I Rzucidło, A. Pociask
20.04.2018 Apel z okazji Międzynarodowego

Dnia Ziemi

Stach –Bartnik, D. Palimąka
27.04.2018 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja M. Król, B. Czarnik
Maj 2018 XIII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej Czarnik, M. Kardaś, wychowawcy klas I-VII, Rada Rodziców
Czerwiec 2018 Piknik Rodzinny Rada Rodziców, wychowawcy klas I-VII, dyrektor
22.06.2018 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Kulas, K. Syniec
Raz w miesiącu /wg potrzeb Apele porządkowo-informacyjne S. Mita, wychowawcy klas, dyrektor

          W wymienionych imprezach i uroczystościach obowiązkowo:

nauczyciel muzyki- przygotowuje oprawę muzyczną,

nauczyciel plastyki –  przygotowuje dekoracje,

nauczyciel techniki i informatyki – przygotowuje  sprzęt i nagłośnienie.