Już po egzaminach

W dniach 25 – 27 maja 2021 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do pierwszych w swoim życiu egzaminów, które są zwieńczeniem nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej.

W pierwszym dniu zmagali się z językiem polskim, kolejno pisali egzamin z matematyki, a w ostatnim dniu – z języka angielskiego. Co do trudności zadań z poszczególnych przedmiotów, zdania były podzielone. Jedni uważali, że zadania egzaminacyjne były łatwe, innym sprawiły nieco trudności.

Ostateczne wyniki poznamy na początku lipca.

Naszym dzielnym ósmoklasistom życzymy, by były one jak najwyższe i umożliwiły dostanie się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Egzamin odbył się zgodnie z wytycznymi CKE oraz MEiN.

Skip to content