Kategoria: Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – kl. V

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce przekazuje informacje dla uczniów klasy V i ich rodziców w sprawie zdalnego nauczania, które będzie obowiązywało od 07.12 do 13.12.2021 r. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z przyjętym na rok szkolny 2021/2022

Zdalne nauczanie w klasie I

W dniach od 18.11 -25.11.02021 r., w klasie pierwszej prowadzone jest zdalne nauczanie. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem

18.11

1. 8.00- 8.30 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 8.30- 8.45

2. 8.45 – 9.15 edukacja wczesnoszkolna

przerwa 9.15 – 9.30

3. …

Nauka zdalna także w klasach I-III

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem …

Skip to content