Kategoria: Zdalne nauczanie

Nauka zdalna także w klasach I-III

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem …

Informacja

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 09 listopada rozpoczynamy ZDALNE NAUCZANIE w klasach I-III, zgodnie z komunikatem MEN.

Pracujemy z wykorzystaniem platformy edukacyjnej TEAMS, oraz e-dziennika
zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.

Lekcje we wszystkich klasach zaczynają się zgodnie z

Informacja

Szanowni Państwo Rodzice uczniów I-III

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i pracujących. W związku z tym prosimy rodziców takich

Skip to content