Kategoria: Aktualności

Nauka zdalna

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki ogłoszono rozporządzenie, które przedłuża zdalne nauczanie w klasach I – III oraz w klasach IV – VIII do 18 kwietnia 2021 r.
Przypominam, że lekcje podczas pracy on-line rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym planem pracy …

Przerwa świąteczna

Drodzy uczniowie dużymi krokami zbliża się wielkanocna przerwa od zajęć lekcyjnych. Wielkanoc wypada w tym roku 4 kwietnia, czyli dni wolne od zajęć lekcyjnych przypadają od czwartku 1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia 2021 r.

Rodzice, w tym czasie warto …

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zmiana ta ma dotyczyć tylko i wyłącznie

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

18 marca 2021r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I – III. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności pięknego czytania oraz rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania wartościową literaturą. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów. W …

W okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia …

Nauka zdalna także w klasach I-III

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem …

Z okazji zbliżającej się 101 rocznicy urodzin Jana Pawła II Gminna Biblioteka filia w Mogielnicy wraz ze Szkołą Podstawową w Mogielnicy zapraszają serdecznie wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy do wzięcia udziału w III Gminnym Konkursie Recytatorskim pn. …

Skip to content