W okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

W przypadku wpłynięcia wniosków świetlica szkolna czynna będzie od poniedziałku 22 marca br. w godzinach od 6.40 do 16.30.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. W związku z powyższym konsultacje odbywać się będą wg obowiązującego dotychczas harmonogramu.

Dokumenty:

Skip to content